(о)Познай финансовите термини

Юридическо лице, чиято дейност включва присъждането на кредитни рейтинги на професионална база относно кредитоспособността на дадено лице, емитент или финансов инструмент. Кредитният рейтинг се присъжда чрез установена и определена система за класиране в кредитни рейтинги.