(о)Познай финансовите термини

Унищожаване на цялото имущество или цялостна загуба по дадена полица, т.е. имуществото е претърпяло толкова голяма повреда, че възстановяването му не е оправдано, откраднато е или е недостъпно за ползване по предназначение.