Боновата ми книжка

Един ден, докато подреждате документите си, виждате позабравената си бонова книжка. Колебаете се как да постъпите – да я приберете отново в кутията с документите, да я изхвърлите или все пак да проверите дали наистина има някаква стойност?

 

Ако тази ситуация Ви е позната, то сигурно сте сред тези над 1 млн. българи, които са участвали в масовата приватизация, или сте наследник на някой, който е участвал.

Трябва да направите справка, в кой фонд или предприятие имате акции. Това става по два начина:

 • Да проверите в боновата си книжка и откриете името на фонда или предприятието;
 • В случай, че не пазите боновата си книжка или депозитарна разписка, може да направите справка на интернет сайта към Централен депозитар, посредством ПИК код от НАП или чрез квалифициран електронен подпис (КЕП).

Бившите приватизационни фондове са преобразувани в холдинги и инвестиционни дружества. Информация за дружествата – дали са прекратили дейността си, в какво са се преобразувани и дали са отписани можете да получите по три начина:

 1. На интернет страницата на КФН, като откриете в списъците името на Вашия фонд;
 2. На място в сградата на КФН. Като носите със себе си боновата книжка, депозитарната разписка, справката от централния депозитар или името на приватизационния фонд;
 3. Информация може да бъде получена и на безплатния телефон на Информационният център на КФН – 0800 40 444.

След като направите справка по един от посочените начини, Вие ще знаете състоянието на дружеството към момента. Възможностите за дружеството са то да е:

  • Преобразувано и вписано – това означава, че дружеството е публично и се търгува на българската фондова борса;
  • Преобразувани и отписани – това означава, че дружеството вече не е публично, но може да се е преобразувало в търговско дружество. Справка за това може да се направи в Търговския регистър. Ако дружеството съществува може да се свържете с негов представител на посочените адрес или телефон, като акционер имате право на дивидент, на ликвидационен дял, право на глас;
  • Преобразувани в инвестиционни дружества;
  • Прекратили дейност – дружеството не съществува. При случай на неприключила ликвидация, имате право да потърсите ликвидационния си дял от ликвидатора.

Следва да се свържете с дружеството на посочените телефони или адрес от сайта на КФН или предоставени Ви от служител. След като се свържете с дружеството, трябва да проверите дали за последните 5 години то е разпределяло дивиденти, и как може да получите полагащите Ви се такива.

В случай, че не е разпределяна печалба, трябва да следите информацията предоставяна от дружеството за бъдещо разпределяне на дивиденти. Ако пък решите да продадете своите акции, то трябва да се обърнете към лицензиран инвестиционен посредник, като списък с регистрираните можете да откриете на страницата на КФН. За ваша сигурност ви съветваме да се запознаете с  кампанията „Разпознай лицензирания инвестиционен посредник“.

Боновите книжки могат да бъдат унаследявани. В случай, че сте наследник на притежател на бонова книжка, следва да се свържете с инвестиционен посредник, който ще извърши прехвърлянето на собствеността на акциите.

Срокът на инвестиционните бонове от „втората вълна” на масовата приватизация е изтекъл през 2005г., ако не сте ги използвали до тогава, вече са изгубени.
При нужда от допълнителна информация се свържете с нас на безплатния телефон на Информационния ни център: 0800 40 444 или заповядайте на място.