Застраховка на банкова карта

  • Неправомерно ползване на застрахована дебитна карта, в резултат на „загуба“ или отнемането ѝ чрез “кражба”, “кражба чрез взлом” или “грабеж” от застрахованото лице;
  • Отнемане на изтеглени парични средства с/без чанта и/или портфейл;
  • Преиздаване на отнета дебитна карта;

При различните видове може да бъдат добавяни и допълнителни покрития на рисковете - случаи на кражба, загуба, и друго противозаконно отнемане на застраховани лични вещи, които ползваме в ежедневието си – като портфейл, чанта, телефон или други електронни устройства, часовник, слънчеви очила и други.