Застраховки за строителството

  • „Всички рискове“ – изплащат се обезщетения при унищожаване или подвреда на застраховано имущество;
  • Покритие на отговорността във връзка със загуби, причинени на здравето, живота или имуществото на трети лица.

  • Стачка, бунт, гражданско вълнение;
  • Земетресения;
  • Допълнителни разходи за извънреден труд;
  • Гаранционно обслужване на строителните работи;
  • Повреда или унищожаване на имущество на склад извън строителната площадка.