Застраховки „Злополуки“

Сред най-масовите застраховки са „Злополука“ (индивидуална или групова), „Трудова злополука”, „Злополука на пътниците в обществения транспорт“, „Нещастен случай в планината“, „Злополуки на туристи и гости“, „Злополука на посетителските места“, „Учащи и деца от детски градини“, „Спортисти и технически лица“ и други.

Задължени да сключат застраховката са всички превозвачи, които извършват обществен превоз на пътници на територията на Република България. В случай на смърт или трайна загуба на работоспособност вследствие на пътно-транспортно произшествие застрахователят изплаща съответните обезщетения, като минималната застрахователна сума е определена в наредба. В случай на застрахователно събитие пострадалото лице получава обезщетение в зависимост от определения процент трайна загуба на работоспособност. При настъпване на най-лошото събитие застрахователната сума се изплаща в пълен размер на законните наследници.

На задължително застраховане подлежат работниците и служителите, които работят в предприятия, извършващи икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. Застрахователната сума е не по-малка от седемкратния размер на годишната брутна работна заплата на застрахования.