Застраховки Летателни апарати

  • Пълна загуба (реална или конструктивна) или частични щети;
  • Всички рискове, възникващи по време на излитането, полета, приземаването и рулирането на летателния апарат;
  • Извънредни разходи, направени по необходимост от застрахования за непосредствената сигурност на летателния апарат при повреда или принудително приземяване;
  • Като допълнително покритие могат да се включат рискове, възникнали вследствие на войни и стачки.