Застраховки Плавателни съдове

Какво е застрахователното покритие на този тип застраховки?

Застрахователното покритие се избира от клиента и може да включва:

  • Каско пълна и/или частична загуба;
  • Отговорност към трети лица;
  • Обща авария и спасяване;
  • Загуба на навло или дисбурсменти;
  • Война и стачки;
  • Други