Застраховки при пътуване

Доброволна застраховка, която може да бъде сключена групово и индивидуално от български и чуждестранни граждани за времето на пътуване или престой извън България. Застраховката е валидна за цял свят с изключение на територията на България и страната, в която застрахованият живее или има гражданство.

Полицата покрива разходите за медицински прегледи, изследвания и болнично лечение, както и транспортни разходи от мястото на злополуката /заболяването/ до най-близката болница, разходи за лекарства и медикаменти при извънболнично лечение, както и за репатриране. Допълнително може да се включат и рисковете изгубен багаж или потребност от правна защита по време на пътуване.

Може да се сключи от чужденци и лица без гражданство, които краткосрочно пребивават в страната или преминават транзитно през територията на България. Полицата е валидна само за територията на нашата страна. Покриват се рисковете – медицински разноски, вследствие на злополука или акутно заболяване, включително спешно зъболечение, репатриране и смърт, вследствие на злополука.