Здравни застраховки

 

Здравните застраховки са подходящ начин да подобрите качеството на грижата за Вашето здраве и здравето на членове на Вашето семейство. По същостта си тази застраховка представлява финансово обезпечаване на определени здравни услуги и стоки.

Основни профилактични прегледи и медицински изследвания за ранна диагностика и откриване на заболявания, допълнителни прегледи и изследвания за най-често срещани заболявания, задължителни периодични медицински прегледи и изследвания.

Първични и вторични специализирани прегледи и изследвания, лабораторни, инструментални, функционални изследвания и образна диагностика.

Прием и настаняване в болнични заведения; консултации, диагностика и лечение; хирургически операции.

Профилактика, консервативно и хирургично лечение на заболяванията на устната кухина и зъбите.

Медицински (наблюдение, сестрински грижи и др.) и допълнителни грижи за болните в домашни и болнични условия.

Възстановяване на извършени разходи за медицински услуги, закупуване на лекарства и помощни средства до определен лимит.