Банкови депозити и влогове (Кеш)

Най-общо, депозитите са спестявания за определен срок, като върху тях се начислява договорена лихва.

Влоговете могат да бъдат срочни и безсрочни – тоест можете да оставите парите си с уговорката да ги изтеглите след определен срок, но също така може да държите спестяванията си за неопределено дълъг период.

В повечето случаи при срочните депозити има ограничения по отношение на теглене и внасяне на пари от тях по време на срока на депозита.

В случай, че решите да изтеглите пари преди да изтече срока на депозита, това се отразява на размера на лихвата по него – може да я загубите или значително да бъде намалена. На пазара се предлагат и депозити с различни от тези условия – възможност за внасяне и теглене на средства, авансово изплащане на лихвата или част от нея и други.

Безсрочните влогове позволяват внасяне и теглене на суми по всяко време. Тази възможност, обаче, се отразява върху размера на лихвата – при срочните депозити тя е по-висока. Причината е, че при депозита не можете да разполагате с парите по всяко време, т.е. те са по-ниско ликвидни, отколкото при влог, от който можете да теглите и внасяте суми допълнително.

Съществено предимство на този вид финансови продукти – банковите депозити и влогове – е сигурността на инвестицията.

В случай на фалит и отнемане на лиценза на Вашата банка, влоговете Ви (в една банка), независимо от броя и размера им, са гарантирани до 196 000 лв. Тази сума включва главницата и натрупаните до момента на отнемане на лиценза лихви. Виж повече за гаранитиране на влоговете в банките на страницата на ФГВБ – www.dif.bg.