Дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ)

Дружествата със специална инвестиционна цел са публични, т.е. акциите им се търгуват на българската фондовата борса.

Всеки, които има интерес, може да закупи акции, като използва услугите на лицензиран инвестиционен посредник, като такъв може да откриете на страницата на КФН. За ваша сигурност ви съветваме да се запознаете с  кампанията „Разпознай лицензирания инвестиционен посредник".

Инвестицията в тези дружество е подходяща за хора, които искат да се възползват от предимствата на инвестициите в недвижими имоти, но не разполагат със средства сами да закупят имот.