Спестовна застраховка Живот

Различните видове спестовни застраховки „Живот“ подсигуряват, освен натрупване и спестяване на капитал, и застрахователна защита за ползвателя. Те съчетават грижата и отговорността за здравето и живота с дисциплинарно спестяване. Например, даден ползвател може да избере да спестява с цел да натрупа капитал за по-добра пенсия.