За твоите финанси – практично, разбираемо, дори забавно!

За повечето хора  финансовата информация е твърде специализирана и трудна за ориентиране, до голяма степен скучна. Едновременно с това, голяма част от хората  искат да подобрят нивото на финансовите си познания.

Затова в  www.tvoitefinansi.bg говорим по важните за Вас теми ясно и разбираемо.

В  www.tvoitefinansi.bg Ви предлагаме да погледнете на финансите си през призмата на обичайните житейски събития. Какво е добре да знаем, когато започваме работа… …или когато си купим атомобил, жилище… или сме си спомнили, че сме участвали в масовата приватизация…

Виж нашите съвети в „Живот и финанси!

С www.tvoitefinansi.bg повишаването на финансовите знания не  е скучно и самотно занимание! Опитайте с Вашите близки да дадете верни оттговори на описаните ситуации в нашите тестове!

Защо не попитате близките си дали могат да отговорят на този въпрос? smiley

През 2012 г.  Валя навършва 56 г. Тя работи като деловодител. Когато се пенсионира, ще получава:
  1. Пенсия от държавното обществено осигуряване (фонд «Пенсии» на ДОО);
  2. Пенсия от  универсален пенсионен фонд, управляван от пенсионно-осигурително дружество;
  3. и двата вида пенсии

                                                                    Още въпроси от „Какво знаем за финансите“.