Кибер застраховка

Застрахователното покритие по тази застраховка включва следните рискове:

  • отговорност на създатели, издатели и разпространители на мултимедийно съдържание – загуба, произтичаща от претенции за права за интелектуална собственост /нарушаване на авторски права/, клевета и др.;
  • загуба на данни и срив в компютърната система;
  • нарушение на конфиденциалността;
  • кибер атака;
  • сигурност на мрежата;
  • разходи за участие в съдебни процеси;
  • разноски за правна защита по предявени претенции;
  • разходи, свързани със загуба на репутация и предприемане на ответни мерки;
  • отговорност при аутсорсинг; покритие за унищожени, увредени, загубени или изтрити документи и др.

Покритите рискове и лимити на отговорност по тази застраховка се договарят индивидулно между застрахования и застрахователя.