Контакти

Комисия за финансов надзор

1000 София, ул. „Будапеща“ 16

централа: 02 94 04 999

Информационен център: 0800 40 444

факс: 02 829 43 24

e-mail: bg_fsc@fsc.bg

 

Подаване на жалби и документи:

e-mail: delovodstvo@fsc.bg

Прес-център: 02 9404 789

e-mail: press@fsc.bg