Застрахователен пазар

Застраховането в България също има вековна история. Първото българско застрахователно дружество „България“ е създадено в Русе през 1891 г. Първите застраховки, продавани в България, са по риска „Пожар“ за имущество, а две години по-късно „България“ въвежда застраховката върху човешки живот.

Второто българско застрахователно дружество “Балкан” е създадено на 10 юли 1895 г. по инициатива на общественици, индустриалци и икономисти.

Към 1914 г.-1915 г. страната ни е на първо място сред балканските държави по брой застрахователни дружества.

След 9 септември 1944 г. социалистическата партия забранява частния бизнес, включително и този на застрахователите. На 27.06.1946 г. е приет Закон за национализация на застрахователните дружества и за държавния монопол в застраховането, всички дружества са национализирани и е наложен монопол от Държавния застрахователен институт (ДЗИ). ДЗИ остава единственото застрахователно предприятие в България до 1961 г., когато е създадено външно застрахователно и презастрахователно дружество “Булстрад”.

След 1989 г. се появяват над 130 застрахователни субекти, преди да има регулация и надзорен орган. На 11.10.1996 г. е приет Закон на застраховането и през 1997 година е учредена и Дирекцията по застрахователен надзор, която вече според изискванията на закона регистрира застрахователните дружество и започва да осъществява надзор.
От 2003 година е създадена Комисия за финансов надзор, чието управление „Застрахователен надзор“ регулира и надзирава застрахователния бранш.