Застраховането в България

В България все още застрахователният пазар е доминиран от общото застраховане. Цифрите показват, че страната ни се нарежда на едно от последните места сред европейските страни по относителен дял на животозастраховането в общия застрахователен бизнес.