Капиталовият пазар – същност и функции

  • Структуриране на инвестиционните продукти с оглед предпочитанията и нуждите на инвеститорите;
  • Осигуряване на ликвидност на инвестиционните продукти чрез вторичната им търговия.