Ако имате проблеми със застраховка, инвестиция във финансови инструменти или допълнително пенсионно осигуряване

В този случай можете да се обърнете към дружеството, чийто финансов продукт или услуга сте ползвали, да потърсите съдействие от Комисията по финансов надзор или да предявите съдебен иск.

Преди да подадете писмена жалба, е добре отново внимателно да прочетете договора, който сте сключили със съответното дружество относно закупения от Вас финансов продукт или услуга. Проучете отново внимателно условията по договора и дали сте спазили предвидените в него процедури, срокове и други изисквания. Прегледайте всички други документи, които притежавате и са относими към случая. Така ще бъдете сигурни, че вашите искания са основателни и може да Ви се окаже съдействие за решаването им.

Ако все пак решите да подадете жалба или сигнал, можете да приложите към жалбата си копия от документите, които биха били от полза за проверката. Оригиналите пазете при себе си.

В случай, че първоначално се опитате да разрешите възникналия проблем с дадено дружество устно, например чрез разговори – по телефон или на място в офиса му – попитайте за името и позицията на служителя, с когото разговаряте. Трябва да знаете, че не винаги становището на служителя, с който сте разговаряли съответства изцяло на политиката на дружеството. Затова, ако не сте доволен от резултата, най-добре е да поискате писмено становище.