10 съвета, когато се застраховате

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Кои са покритите рискове по Вашата застраховка, за каква застрахователна сума или лимит на отговорност е, каква е премията по нея? Ако тези въпроси Ви затрудняват или не сте сигурен в отговорите, отделете малко време, за да се запознаете с някои основни термини от застраховането тук.

Глобите са по-високи от обичайната цена на застраховката. Например, глобите за липса на „Гражданска отговорност” на автомобилистите са доста сериозни. Но още по- важно е, че липсата на такава застраховка може да доведе до тежки финансови (и други) последици, в случай, че настъпи събитие, срещу което би трябвало да сте застрахован, но не сте го направили.

Това зависи основно от конкретните житейски обстоятелства. Ако сте семеен, с малки деца, имате жилище и кола, Вие имате нужда от повече сигурност и застрахователна защита в сравнение с един неангажиран млад човек, например.

Не сравнявайте само цените по отделните оферти. Най-ниската цена не означава, че ще получите най-подходящата за Вас застрахователна защита. Затова задължително, наред с цената, проучете и сравнете и останалите условия – покрити и изключени рискове, има ли клауза за самоучастие (франшиз) от страна на застрахования, размера на застрахователната сума, времето за изплащане на обезщетение, името с което се ползва застрахователната компания в публичното пространство, отзивите от страна на нейни настоящи или бивши клиенти, както и редица други условия.

За улеснение може да се възползвате от съществуващите онлайн застрахователни калкулатори. Тук обаче следва да се има предвид, че те не винаги отчитат в детайли всички завишения или отстъпки, които застрахователната компания би Ви приложила, в случай че сключите застраховката си при нея.

Застрахователните брокери работят с повечето или с всички застрахователни компании. Те могат да направят проучване на различните пазарни оферти и да предложат подходящите за Вас, като се съобразят с Вашите изисквания и нужди. Когато сключвате застраховка чрез брокер, обикновено може да разчитате на съдействие и при настъпване на застрахователно събитие.

Регулацията върху застрахователните брокери се осъществява от Комисията за финансов надзор (КФН), която има законовите правомощия за издаване на разрешения за извършване на дейността им. Данни и контакти за тях може да се намерят на страницата на КФН.

В противен случай може да се окаже, че при определено застрахователно събитие нямате право на обезщетение, тъй като даден риск не е бил включен в застрахователното покритие. Например, рискът „земетресение” обичайно не е включен в обединяващото понятие ”природни бедствия”. Разбира се, Вие можете да го добавите към вашата имуществена застраховка като заплатите допълнително.

Преди да подпишете застрахователния договор, е важно да се запознаете с всички условия по бъдещата Ви застраховка, за да не останете неприятно изненадан в случай на застрахователно събитие. Например, проверете дали покритието на полицата по някои рискове включва т.нар. „самоучастие” и до какъв размер. При „самоучастие” Вие плащате по-ниска премия, но в случай на щета участвате в размера на обезщетение до определена сума или процент.

Също така, подробно проучете условията и реда за уреждането на претенциите при настъпване на застрахователно събитие. Изключително важно е да сте запознати със срока за обявяване на настъпило застрахователно събитие, както и за предявяване на претенция за изплащане на обезщетение.

Така ще намалите риска от неизплащане на обезщетение заради пропусната, неточна или непълна информация.

Когато подписвате застрахователен договор, не само застрахователят, но и Вие поемате определени ангажименти и се съгласявате с определени условия. Неизпълнението им може да направи полицата Ви невалидна. Такива условия могат да бъдат неупотреба на алкохол и упойващи вещества при автомобилните застраховки, полагането на грижа на добър стопанин при имуществените застраховки, деклариране на действително здравословно състояние при животозастраховките и т.н.

Доброто познаване на условията по Вашата полица и спазването на предвиденият ред и процедури Ви дава сигурност, че ще получите справедливо обезщетение. Ако ползвате услугите на застрахователен брокер, то можете да разчитате на него за съвет и съдействие при завеждане на претенцията.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]