Основни моменти в развитието на частното пенсионно осигуряване