Осигуряване в доброволен пенсионен фонд

По своята същност осигуряването в доброволен пенсионен фонд може да се определи като инвестиционен продукт. На практика, когато имате такава осигуровка, Вие инвестирате в портфейл от финансови инструменти и недвижими имоти с инвестиционно предназначение

Пенсионната осигуровка има дългосрочен характер, като доходът от инвестицията не е предварително известен. Той зависи от състоянието на финансовите пазари, от управлението на фонда, и други фактори. Законът (Кодекс за социално осигуряване) ограничава възможността пенсионните дружества да инвестират във високорискови инструменти, като така се постига по-високо ниво на сигурност.