Планинска застраховка

По тази застраховка се покриват рисковете:

  • спасителни разноски;
  • медицински разходи;
  • спасителна операция на ПСС с използването на хеликоптер;
  • смърт или трайна неработоспособност от злополука;
  • разходи за евакуация;
  • разходи за репатриране.

Важно е при сключването на застраховката да разгледате внимателно покритите рискове, които включва полицата, както и да добавите допълнителни рискове, ако смятате, че искате допълнително покритие на други рискове.

Цената на планинската застраховка се формира в зависимост от срока на застраховката и включените покрити рискове, като може да варира в зависимост от това дали застраховката е индивидуална, групова или семейна.