Полезни връзки

Институции

Комисия за защита на потребителите

Национален осигурителен институт

Фонд за компенсиране на инвеститорите

Фонд за гарантиране на влоговете в банките

Българска фондова борса – София АД

Централен Депозитар АД

 

Браншови асоциации

Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване

Асоциация на българските застрахователи

Асоциация на застрахователните брокери в България

Българска асоциация на застрахователните брокери

Национално бюро на българските автомобилни застрахователи

Гаранционен фонд

Асоциация на банките в България

Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници

Българска асоциация на управляващите дружества  

Асоциация на индустриалния капитал в България

Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България

Българска асоциация по връзки с инвеститорите

 

Потребителски сдружения

Асоциация „Активни потребители“

Фондация „Инициатива за финансова грамотност“

Европейски потребителски център- България 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Асоциация за застраховани и пострадали при ПТП

Асоциация на инвеститорите

Долчета- информационен сайт за образование на потребителите