20 февруари 2020 г., Органът за финансов надзор на Република Румъния е взел решение за отнемане на лиценза на румънския застраховател „Чертасиг – Застрахователно и Презастрахователно Дружество“ АД. Причината за това е, че компанията не  покрива минималното капиталово изискване. Наличен е недостиг на средства и дружеството е в състояние на неплатежоспособност. Следващата стъпка е да […]