Основната мисия на Комисията за финансов надзор е да съдейства с юридически, административни и информационни средства за поддържане на стабилност и прозрачност на небанковата финансова система в България, както и да защитава интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица. Защита на потребителите на небанковите финансови услуги е основен приоритет на КФН!